Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
BlueLackk

Kolloid Karışım Nedir

Graham adındaki bilim adamı değişik maddelerin parşömen zarından geçişlerini incelemiş, bazılarının hızlı bazılarının ise yavaş hareket ettiğini gözlemlemiştir. Örneğin; albümin, jelatin, arapzamkı gibi maddelerin yavaş; şeker, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit, sodyum klorür gibi maddelerin ise hızlı hareket ettiklerini gözlemlemiştir. Graham, çözünmüş maddeleri zardan geçişlerine göre gruplandırmıştır. Kolloid karışımlar, büyük moleküller içeren heterojen karışım olduklarından zardan geçememişlerdir. Yeni tanıma göre bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda dağılması ile oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir. Kolloid karışımlara örnek olarak altın suyu, çırpılmış yumurta, krem şanti, ketçap, mayonez, bira köpüğü verilebilir.


Kolloid Karışım Resimleri

Kolloid Karışım Sunumları

 • 2
  Önizleme: 11 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KOLLOİDLERİN SINIFLANDIRILMASI VE UYGULAMA ALANLARIHazırlayan ve Sunan:Gökhan DERİNstyle.visibility

  2. Sayfa
  Kolloidal çözelti nedir?Bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda 10-5-10-7cm boyutlarında dağılmasıyla oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir.

  3. Sayfa
  Kolloidal Çözeltilerin YapısıKolloidal çözeltiler, dağılma fazı ve dağılan faz olmak üzere iki fazdan oluşur. Dağılma fazı homojen bir ortamdır. Bu ortam katı, sıvı veya gaz halde olabilir. Dağılan fazı oluşturan tanecikler ise çok sayıda atom veya atom gruplarından oluşmuş olup bu tanecikler ışık mikroskobunda görülmez, ancak elektron mikroskobunda görülebilir.

  4. Sayfa
  Kolloidal çözeltileri diğer çözeltilerden ayıran başlıca özellik bu taneciklerin büyüklüğüdür. Taneciklerin büyüklüğü 10-5 cm'den büyük ise çözelti, süspansiyon adını alır. Taneciklerin büyüklüğü 10-7 cm'den küçük ise çözelti, gerçek çözeltidir.

  5. Sayfa
  Kolloidal Sistemlerin ÖzellikleriÇökmezler Berraktırlar Filtre kağıtlarından geçerlerKaynama ve donma noktaları değişmezYüzeyleri elektrikle yüklüdürAnyonik veya Katyonik özellik gösterebilirlerElektoforezde ayrıştırılabilirler

  6. Sayfa
  Görülebilirler Brown hareketleri gösterirler

  7. Sayfa
  Kolloidal sistemler dağılma ve dağılan fazın katı, sıvı ve gaz halde olmasına göre 8 tipte incelenebilir:Dağılan FazDağılma FazıKolloid TipiKatıKatı,Sıvı,GazSolKatıGazAerosol,DumanKatıSıvıKolloidal çözeltiSıvıSıvıEmülsiyonSıvıGazSıvı aerosol,SisGazSıvıKöpük

  8. Sayfa
  Aerosol:Bir katının veya sıvının gaz ortamı içerisinde dağılmasıdır. Duman, sis ve spreyler örnek olarak verilebilir.Sol:Biyolojide kolloid çözeltilerde 'sıvı' hal anlamına gelen kelimedir.Bunun karşıtı 'jel' halidir.Kafadan darbe alınan kazalarda ufak çapta bir hafıza kaybı yaşanması,aşırı sarsıntıdan dolayı hücre içi sıvısı olan kolloid çözeltinin sol’den jel hale dönüşmesi ve bir müddet hücreler arası transfer yapılamamasıdır.

  9. Sayfa
  Jel:Kolloid sıvıların ya da sollerin pıhtılaşması ile oluşan pelte koyuluğunda maddedir.Emülsiyon:Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.Diğer adı da sülsü'dür. Örnek olarak;sıvı yağ ile su, benzin karışımı ve su verilebilir.

  10. Sayfa
  SİS

  11. Sayfa
  SÜT DONDURMA

  12. Sayfa
  SPREY

  13. Sayfa
  KOLLOİDAL SİSTEMLERİN UYGULAMA ALANLARIKAĞIT ÜRETİMİBOYA ve MÜREKKEPMİNERALLERİN SAFLAŞTIRILMASI (FLOTASYON)DETERJANIN KİRİ SÖKMESİGIDA MADDELERİTIBBİ AMAÇLAR İÇİNATIKSU ARITMA TEKNİKLERİNDE

  14. Sayfa
  BOYA ve MÜREKKEP

  15. Sayfa
  MİNERALLERİN SAFLAŞTIRILMASI(FLOTASYON)

  16. Sayfa
  KAĞIT ÜRETİMİRetansiyon maddeleri, drenaj maddeleri ve flokülantlar elyaf, dolgu ve ölü elyaf tutunumunu artırırlar ve kağıt makinesı elek kısmında flokülasyon (birleştirme-toparlama) ile drenajı iyileştirirler. Yaş kısım kimyasallarını kontrol ederek etkilerini optimize ederler.

  17. Sayfa
  Örnek olarak silika verilebilir.Silika kolloidal yapıdadır, fakat son zamanlarda daha küçük partikülleri içeren ‘mikrojel’ formlar ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla çok daha etkilidirler. Polisilikat,sodyum silikat ve sülfirik asit ile üretilebilir.

  18. Sayfa
  DETERJANIN KİRİ SÖKMESİa) Kirli yüzeyb) Deterjanın yüzeye tutunmasıc) Kirin yüzeyden sökülmesi

  19. Sayfa
  GIDA MADDELERİProteinler,sahip oldukları moleküler yapının büyüklüğü nedeniyle kolloidal özellik gösterir.Kolloidal sistemler özellikle süt ve süt ürünlerinde karşımıza çıkmaktadır.Bazı süt ürünlerinin gösterdiği yapı ve pıhtı oluşturma özelliği kazein misellerinin kolloidal karakteristiği ile ilgilidir.

  20. Sayfa
  Yavrunun beslenmesi için hayvan bünyesinde meydana gelen ve hem insanların hem de hayvan yavrularının gıda maddesi olan süt; kimyasal madde bakımından iki kısımda (su ve kuru madde) incelenebilir. Tablo da görüldüğü gibi ortalama olarak inek sütlerinde %87.4 oranında bulunan su, kuru maddeyi oluşturan bileşiklerin emülsiyon, kolloidal ve gerçek çözelti halinde bulunmasını sağlar

  21. Sayfa
  Su (%)87.4Kuru Madde (%)Laktoz ...................................................................4.1Süt Yağı.................................................................3.7Azotlu Maddeler..................................................3.4Mineral Maddeler................................................0.75Gazlar, Vitaminler, Enzimler .............................—Mikroorganizmalar, Koruyucu Maddeler.........—

  22. Sayfa
  Köpük gıdalar çok kompleks kolloidal bir yapıya sahiptir.Buna en iyi örnek dondurmadır.

  23. Sayfa
  ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİNDEAtıksu arıtımında uygulanan metodları fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç ana grupta toplamak mümkündür.Kimyasal arıtma, atıksularda kirliliğe neden olan çözünmüş, kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını temin veya hızlandırmak amacıyla, çeşitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması esasına dayanan genel metodlardır.

  24. Sayfa
  Kimyasal arıtma suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin, kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi veya kolloidal ve askıdaki taneciklerin pıhtı ve yumaklar oluşturarak çökeltilmesinin sağlanmasını amaçlar.

  25. Sayfa
  TIBBİ AMAÇLAR İÇİNTıbbi amaçlar için kolloidal solüsyonlar ve süspansiyonlar (Örn; kolloidal selenyum, kolloidal civa) kullanılır.

  26. Sayfa
  TEŞEKKÜRLER

Kolloid Karışım Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kolloid Karışım Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)